سرفصل و چارت درسی کلیه رشته ها 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند جهت دریافت سرفصل دروس و چارت درسی، رشته خود را انتخاب کنند.*

اطلاعیه آموزشی

سرفصل و چارت درسی کلیه رشته ها

دکتری

دکتری روانشناسی سلامت

دکتری معماری

دکتری برق قدرت

دکتری حسابداری

دکتری مدیریت-بازرگانی و بازاریابی

دکتری مدیریت مالی

چارت درسی دکتری تخصصی ورودی بهمن 94 به بعد

دکتری برق-قدرت

دکتری معماری

دکتری اموزش زبان انگلیسی

دکتری حقوق بین الملل

دکتری حقوق خصوصی

دکتری روابط بین الملل

دکتری حسابداری

دکتری مدیریت اموزشی

دکتری مدیریت بازرگانی

دکتری مدیریت رسانه

دکتری مدیریت صنعتی مالی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد مکانیک

کارشناسی ارشد معماری

کارشناسی ارشد برق

کارشناسی ارشد کامپیوتر

کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

کارشناسی ارشد حسابداری

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی عمران

کارشناسی ناپیوسته اجرایی عمران

کارشناسی ناپیوسته معماری

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

کاردانی ناپیوسته

کاردانی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر

کاردانی پیوسته کامپیوتر نرم افزار

کاردانی ناپیوسته حسابداری

کاردانی ناپیوسته معماری


سرفصل رشته ها

 کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

کارشناسی ارشد معماری

 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر

دکتری روانشناسی سلامت

کارشناسی ارشد حسابداری

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

كارداني پيوسته نقشه كشي معماري

كارداني ناپيوسته معماري