کارگاه هاى تخصصي روانشناسی ورزشی 

قابل توجه دانشجويان
مركز مشاوره و خدمات روانشناسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد بين المللى كيش برگزار مى كند:
کارگاه هاى تخصصي "روانشناسی ورزشی" در تاريخ های ۲۴ و ۲۷ آبان _۸و۱۱و۲۲ و ۲۵ آذر ماه _۶و۹ دی ماه، توسط مدرس آقاى دكتر ایرانمنش ،با ارائه مدرک معتبر بین المللی و دانشگاهی.
مهلت ثبت نام : ۶ لغایت ۱۱ آبان ماه
تلفن تماس :٥٠-٠٧٦٤٤٤٢٠٩٤٩ -۰۹۳۴۷۶۸۵۱۹۶ از ساعت ١١ الي١۹
آدرس تلگرام جهت اطلاعات کارگاه ها:
http://t.me/psychocenter