قابل توجه دانشجویان گرامی کلیه کلاس های استاد بزرگ نژاد مورخ 4 و 5 ابان ماه روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار نمی گردد 

قابل توجه دانشجویان گرامی کلیه کلاس های استاد بزرگ نژاد مورخ 4 و 5 ابان ماه روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار نمی گردد