اطلاعیه دعوت به مصاحبه شدگان دکتری تخصصی 96 

دعوت به مصاحبه شدگان محترم می توانند جهت اطلاع از زمان، مکان و نحوه برگزاری مصاحبه فایل های زیر را دانلود نمایند.

برنامه زمان بندی مصاحبه دکتری

فرایند مصاحبه

فرم اطلاعات اولیه

مدارک لازم جهت مصاحبه