منابع و دستورالعمل ارزیابی آزمون جامع وحداقل نمره قابل قبول زبان انگلیسی دانشجویان دکتری تخصصی

اطلاعیه زمان حرکت سرویس ها در بازه امتحانات

اطلاعیه امتحانات نیمسال دوم 97

تسهیلات بلند مدت وزارت علوم

وام بانک ملی

ارتباط با دفتر بازرسی هیات امنا دانشگاه

اطلاعیه تغییر تاریخ آزمون جامع در نیمسال دوم 97

بخشنامه تغییر تاریخ امتحان آزمون جامع در نیمسال دوم 97

الزام ثبت نام دانشجویان و اساتید در سامانه پژوهشیار

اطلاعیه دانشجویان عدم مراجعه