اعلام تقویم آموزشی نیمسال دوم 9798

برنامه حرکت سرویس دانشجوئی

دانشجویان موفق در دوره آموزشی علوم پایه پزشکی تجلیل شدند

برگزاری کلاسهای دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد

تکمیل اطلاعات دانشجویان ایثارگر

اطلاعیه امتحانات نیمسال اول 9798

لیست رشته های واحد

ارتباط مستقیم با مسئولین

اطلاعیه کارت ورودبه جلسه امتحانات و تقاضای وام کوتاه مدت صندوق رفاه دانشجویان

وام کوتاه مدت صندوق رفاه دانشجویی