پذیرش دانشجوی بدون کنکور در مقطع کاردانی و کارشناسی واحد کیش 

پذیرش دانشجوی بدون کنکور در مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش

 کاردانی پیوسته: نرم افزار کامپیوتر - حسابداری ( دانلود دفترچه)

کاردانی ناپیوسته: حسابداری (دانلود دفترچه)

کارشناسی پیوسته: علوم ورزشی - حسابداری - حقوق - نرم افزار کامپیوتر (دانلود دفترچه)

کارشناسی ناپیوسته: حسابداری - مهندسی اجرایی عمران - معماری - مهندسی برق - نرم افزار کامپیوتر (دانلود دفترچه)

جهت ثبت نام به آدرس زیر مراجعه نمایید.

https://azmoon.iau.ac.irروابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش