طرح دروس ترم اول دوره علوم پایه رشته های پزشکی و دندانپزشکی 

بیوشیمی دندانپزشکی

علوم تشریح 1

سلامت دهان و جامعه

بیوشیمی مولکول و سلول

مقدمات علوم تشریح

آداب پزشکی 1

اصول خدمات سلامت