کارشناسان گروه پزشکی 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

مژگان آوخ

سمت

مسئول امور آموزشی

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مهندسی شیمی علوم و صنایع غذایی

مدرک کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی-طراحی و شبیه سازی کنترل فرایند

شماره تماس

076-44425865

آدرس ایمیل

Avakh.a.mozhgan@gmail.com

 
 

  


نام و نام خانوادگی

آزاده صالحی

سمت

مسئول  امور دانشجویی

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مهندسی شیمی-علوم و صنایع غذایی

مدرک کارشناسی ارشد

مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی

شماره تماس

076-44425865

آدرس ایمیل

Azade34@ymail.com