لینک سایت IELTS 

در راستای اطلاع رسانی و افزایش جذب داوطلبان برای شرکت در آزمون IELTS که توسط اداره برگزاری آزمون های استاندارد زبان مرکز آزمون دانشگاه برگزار می شود، سایت آزمون IELTS به آدرس IELTS.IAUSET.COM راه اندازی شده و قابل استفاده می باشد.