Saturday 24 October 2020

شنبه 3 آبان ماه 1399 1:43:33

 

نسخه آزمایشی

English Page

 

  اطلاعیه پذیرش دانشجو و مدارک ثبت نام

  سامانه امور پایان نامه

  ارتباط مستقیم با مسئولین دانشگاه

  تابلو اعلانات کلاس ها

  نقشه جغرافیایی دانشگاه

Islamic Azad University, Kish International Branch

 معرفی حوزه 

الف) شرح وظایف حوزه آموزشی :

   معاونت آموزشی واحد وظیفه برنامه ریزی،اداره وهدایت کلیه امورآموزشی درمقاطع کارشناسی،تحصیلات تکمیلی ونظارت برحسن اجرای مقررات وآئین نامه های آموزشی ،تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری واتخاذ تمهیدات لازم درجهت گسترش وارتقاء کیفیت آموزشی واجرای دوره های آموزشی وارزیابی آنها وهمچنین امور مربوط به اعضای هیات علمی واحد رابرعهده دارد.

برخی از وظایف واختیارات این معاونت به شرح زیل است :

1- ابلاغ کلیه مصوبات مربوط به شورای هیات رئیسه وهمچنین مقررات وآئین نامه های ابلاغی ازسوی ریاست واحد به دانشکده ها وحوزه های ذیربط وپیگیری ونظارت برحسن اجرای آن

2- ارائه پیشنهاد بعنوان دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت آموزش جهت طرح درشورای هیات رئیسه برای تصویب

3- ارائه گزارش های توجیهی لازم به ریاست واحد درخصوص وظایف مربوط به دانشکده ها وحوزه های تحت نظر

4- پیشنهاد افرادواجدشرایط برای تصدی سمت های مدیریتی درحوزه معاونت به ریاست واحد

5- همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های واحد

6- همکاری اداره ونظارت برحسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات وفرآیندهای آموزش وتحصیلات تکمیلی واحد،منطبق برقوانین،مصوبات،مقررات وآئین نامه های اجرایی مربوطه با رویکردگسترش دوره های تحصیلات تکمیلی

7- برنامه ریزی امورآموزشی وتحصیلات تکمیلی با همکاری دانشکده ها و حوزه های ذیربط ونظارت برحسن اجرای وظایف دانشکده ها وحوزه های وابسته به منظور حصول اطمینان از اجرای دقیق وبموقع برنامه ها وفعالیتهای آموزشی هر دانشکده وارزیابی آن وارائه گزارش لازم به ریاست واحد

8- پایش وارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان واعضای هیات علمی ومدیران آموزشی حوزه های مختلف درهر نیمسال وانعکاس آن به ریاست واحد واعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی

9- اهتمام به برگزاری دوره های توانمند سازی ودانش افزایی

10- ارزیابی وبازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی و کارآمدی اعضای هیات علمی واحد، غنا بخشی وارزش مداری

11- بررسی وپایش مستمر وضعیت آموزشی واحد واحصاء نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصتهای آموزشی

12- تهیه وتنظیم سیاستها، خط مشی ها وچشم انداز آموزشی واحد وپیگیری مراحل تصویب،ابلاغ، اجرا وروزآمدسازی آنها

13- گسترش کیفی وکمی فعالیتهای آموزشی، تهیه وپیشنهاد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت آموزشی واحد با همکاری کلیه دانشکده هاوحوزه های ذیربط وپیگیری وهدایت مستمر امور مربوط به تصویب ،اجرا واصلاح آنها

14- برنامه ریزی به منظور ارتقا وبهبود مستمر خدمات آموزشی واحد درسطح دانشکده ها و مراکز آموزشی

15- برنامه ریزی؛ ضابطه گذاری ونظارت برنحوه بورسیه شدن اعضای هیات علمی وفراهم نمودن تسهیلات آموزشی لازم

16- طراحی واستقرار نظام ارزیابی راهبردی وتنظیم وتدوین شاخص های ارزیابی آموزشی واحد

17- تهیه وارائه گزارشهای رسمی درهرنیمسال از وضعیت آموزشی واحد به تفکیک موضوع،رشته، دانشکده، حوزه ونظایر آن جهت ارائه به ریاست واحد

18- سازماندهی واستقرار نظامهای سنجش وارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی ودانشجویان وبرنامه ریزی به منظور رفع کاستیها ونواقص از طریق دانشکده ها وحوزه های عملیاتی واحد

19- ظرفیت سنجی درخصوص پذیرش تعداد دانشجویان جدید واعلام بموقع آن به مرکز آزمون

20- هماهنگی برای انجام امور مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حذف واضافه، دریافت وثبت نمرات دردانشکده ها

21- انجام امورمربوط به مهمانی، ترک تحصیل وتمدید سنوات دانشجویان

22- تشکیل کمیته های ترفیع، ارتقا وانتظامی اعضای هیات علمی واحد

23- تشکیل کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد

24- طراحی فرایند صحیح پذیرش اعضای هیات علمی

25- هماهنگی به منظوربرگزاری آزمون جامع دانشجویان مقطع دکتری و صدورگواهی موفقیت درآزمون جامع

26- برنامه ریزی متون ومحتواهای آموزشی واحد

27- انجام سایر امورمحوله ازسوی ریاست واحد

28- بررسی ومکاتبه درخصوص دانشجویانی که دارای مدرک پایه معادل می باشند و(مکاتبه به سازمان مرکزی )

29- تشکیل شورای آموزشی

30- مکاتبه با منطقه وسازمان مرکزی دانشگاه درخصوص دانشجویان مشروطی واخراجی واخذ مجوزهای لازم

31- اقدام درخصوص نمره ورتبه دانشجویان انتقالی ورودیهای قدیم واصلاح مشخصات باهماهنگی مرکز آزمون

32- اقدام درخصوص دانشجویان اتباع خارجی وهماهنگی با امور بین الملل دانشگاه واستانداردهای مربوطه

33- صدورگواهی اشتغال وخروجی ازکشوربرای دانشجویان مشمول


ب) شرح وظایف حوزه پژوهش و فناوری:

مرکز کمال توسعه علم و فناوری در جهت تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی از جمله سند چشم انداز 20 ساله است و به ایفای نقش اساسی در اجرای نقشه جامع علمی کشور و مباحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تأکید دارد. الگوی نظری، دکترین و سیاست‌های توسعه پژوهش و فناوری به تولید فکر، اندیشه، ایده، و نوآوری و تلاش برای توسعه مرزهای دانش در همه زمینه‌ها که پایگاه علمی و اجتماعی برای مبانی فکری، فرهنگی، دینی، و ارزشی جامعه را می‌سازد، توجه خاصی دارد.

این معاونت، نقطه اتکا مردم و دولت در توسعه علم، فناوری، مرزهای دانش، تجاری سازی، و ثروت آفرینی، و پشتیبان اقتدار ملی با تأکید بر امنیت ملی است. این معاونت، پاسخگوی نیازهای پژوهشی و فناوری بخش‌های مختلف جامعه از جمله فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، هنری، ادبی، و کشاورزی، و نقطه کانونی در حوزه علم و فناوری است. 

 با توجه به سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت، حمایت، پشتیبانی و نظارت بر کلیه امور مربوط به فعالیت‌های پژوهشی، فناوری و نوآوری که بر عهده این معاونت می‌باشد، ایجاد زیر ساخت های همچون بخش های  برنامه ریزی و نظارت پژوهشی، خدمات پژوهشی و انتشارات، کتابخانه ، مرکز اسناد و تامین منابع علمی، علم سنجی و سازماندهی مورد نیاز می باشد. تصویب نهایی آیین نامه ها، تعیین خط مشی ها و ایجاد هماهنگی‌های لازم در سطح دانشگاه نیز توسط شورای پژوهشی دانشگاه صورت می پذیرد. همچنین ایجاد و استقرار نظام عرضه و تقاضا، نظام نوآوری و تلاش برای تجاری‌ سازی دستاوردهای پژوهش و فناوری اعضای هیأت علمی دانشگاه، از جمله فعالیت‌هایی است که در جهت اجرای نظام جامع پژوهش و فناوری دانشگاه می بایست ایجاد و تقویت گردد. 

گسترش و پيشبرد امور تحقيقاتي و پژوهشي از مهمترين اهداف اوليه دانشگاه آزاد اسلامي است و حوزه معاونت پژوهشي به عنوان متولي در جهت گسترش و توسعه اين فعاليت ها اقدام و بر اجراي آنها نظارت مي كند انجام بررسي هاي لازم در خصوص مسائل اجرائي، نظارت و ارزيابي عملكرد پژوهشي واحد، برنامه ريزي و تدوين راهكارهاي اجرايي جهت ارائه مقاله اعضاي هيات علمي در مجامع علمي داخل و خارج و حتي فرصت هاي مطالعاتي تصويب و همكاري اجرايي درجهت انجام طرح هاي تحقيقاتي درون و برون دانشگاهي، مرتبط ساختن دانشگاه با مراكز صنعتي و ساير موسسات آموزشي از طريق انعقاد تفاهم نامه هاي همكاري و اجرايي طرح هاي برون دانشگاهي، چاپ كتاب هاي اعضاي هيات علمي، نظارت بر امور كتابخانه اي و بانك هاي اطلاعاتي، مجهز نمودن واحد به تجهيزات و زير ساخت هاي مناسب در جهت ارتقاء كيفيت آموزشي و پژوهشي ، بكارگيري فناوري اطلاعات و تامين سرويس هاي مختلف نرم افزاري و سخت افزاري و همچنين فراهم آوردن زير ساخت مناسب شبكه اي جهت ارائه اتوماسيون هاي مختلف (انتخاب واحد اينترنتي، اداري مالي، كتابخانه، سرويس هاي اينترنتي و ...) برگزاري همايش هاي علمي در سطوح مختلف داخلي، منطقه اي، ملي و بين المللي، حمايت از فعاليت هاي پژوهشي دانشجويان در قالب انجمن هاي علمي و باشگاه پژوهشگران جوان، تهيه برنامه هاي پژوهشي كوتاه مدت و بلند مدت واحد، بررسي و ارزيابي عملكرد بودجه و مقايسه آن با برنامه هاي واحد، اجراي سياست هاي بودجه اي تعيين شده از سوي سازمان مركزي دانشگاه، تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات لازم به منظور تهيه و تنظيم برنامه هاي واحد و اطلاع از وضعيت شاخص هاي آماري دانشگاه ارزيابي سالانه برنامه هاي تدوين شده در واحد، انجام بررسي هاي لازم به منظور شناسايي امكانات و نيازمندي هاي موجود در زمينه برنامه هاي مختلف، ارائه طرح هاي جديد به منظور توسعه كمي و كيفي دانشگاه.

بخشی از شرح وظایف و فعالیتهای معاونت پژوهش و فناوری 

برنامه ها و سياست هاي اصلي معاونت پژوهشي بر اساس شرح وظايف و بخشنامه هاي مربوطه، شامل موارد زيل  مي باشد.

الف) طرحها:

1.    تهيه بانك اطلاعاتي طرح هاي پژوهشي؛

2.    تصويب و حمايت از طرح هاي تحقيقاتي اعضاي هيئت علمي؛

3.    تصويب حق التحقيق براي پروژه تحقيقاتي درون دانشگاهي و برون دانشگاهي؛

4.    تصويب پرداخت حق الزحمه داوران طرح هاي تحقيقاتي؛

ب) مراكز تحقيقاتي:

ايجاد مراكز تحقيقاتي در واحد ؛

ت) شوراها:

1.    شوراي انتشارات؛

2.    شوراي پژوهشي؛

3.    شوراي برنامه و بودجه؛

4.    شوراي فناوري و اطلاعات و ارتباطات؛

 ج) انتشارات:

1-      راه اندازي مجلات علمي ؛

2-      انتشار مجلات در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ؛

3-      هدايت نشريات دانشگاهي و نظارت بر آنها؛

4-      تشويق چاپ مقاله در مجلات معتبر علمي؛

5-      انتشار كتاب هاي علمي توسط مركز انتشارات علمي واحد؛

6-      پرداخت حق الزحمه مولفين؛ مترجمين و داوران بررسي كننده كتاب؛

7-      خريد كتاب هاي مرجع و تجهيز كتابخانه ها ؛

ح) باشگاه پژوهشگران جوان:

كمك به فعاليت هاي باشگاه پژوهشگران جوان ؛

د) پايان نامه :

1-      اختصاص كد شناسايي به پايان نامه ها و ارسال فرم هاي الف و ب ؛

2-      ارسال اطلاعات پايان نامه ها به مركز اطلاعات، آمار و رايانه به منظور تخصيص كد،

3-      شرايط همكاري اعضاء هيئت علمي با پايان نامه هاي كارشناسي ارشدو دكترا ؛

4-      كمك به رساله ها و پايان نامه هاي دانشجويي؛

ز) فناوري و اطلاعات و ارتباطات

1-   تكميل و به روز نگهداشتن بانك هاي اطلاعاتي و پروژه هاي مكانيزاسيون؛

2-   تعيين كد شناسايي اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهت راهنمايي پايان نامه ها،

3-   تعيين كد شناسايي پايان نامه هاي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد، 

4-   افزايش بهره وري از شبكه گسترده دانشگاه،

5-   آماده سازي واحدها براي اجراي پروژه مكانيزاسيون بر اساس تعداد دانشجويان؛

6-   استفاده از تسهيلات شركت مخابرات و اينترنت پر سرعت در زمينه راه اندازي خط اينترنت در دانشگاه.

7-   استفاده كاربران از اينترنت در واحد،

س) ترفيع:

ترفيع سالانه اعضاي هيئت علمي بر اساس امتيازات پژوهشي؛

ل) تجهيزات آزمايشگاهي:

خريد و تجهيز آزمايشگاهها؛

ط) ارتباط باصنعت:

1-   تفاهم نامه تحقيقاتي در قالب ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه ؛

2-   عضويت واحدهاي دانشگاهي در انجمن هاي معتبر علمي بين المللي؛

3-  قرار داد هاي تحقيقاتي و مشاوره اي و اجرايي برون دانشگاهي؛

ك) تسهيلات شركت در مجامع معتبر

1-  فرصت مطالعاتي اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي؛

2- شركت اعضاي هيئت علمي دانشگاه در مجامع  علمي داخل و خارج از كشور؛

و) طرح و برنامه و بودجه:

1-   سياست هاي مالي بخش پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي واحد ؛

2-   تخصيص بودجه تحقيقاتي؛

3-    

4-   برگزاري نشست هاي شوراي منطقه ؛

5-   سازمان دهي دفتر طرح و برنامه و بودجه واحد؛

هـ) كارگاه ها و سمينارها و نشستها:

1. برگزاري كارگاه روش شناسي تحقيق؛

2. برگزاري گردهمايي هاي علمي در واحد؛

3. برگزاري همايش هاي علمي؛

ي) انجمن ها ي علمي- ادبي و هنري:

كمك به فعاليتهاي انجمن هاي علمي ، ادبي و هنري.

تولید علم و گسترش مرزهای دانش در عرصه جهانی، ارتقای جایگاه دانشگاه تهران در بین دانشگاه های معتبر دنیا، کاربردی کردن دانش برای رفع نیاز جامعه و تحقق اهداف برنامه 10 ساله دانشگاه در راستای سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران از جمله وظایف و کارکردهای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه است.

وظايف امور پژوهشي و فناوري دانشگاه:

-          تنظيم برنامه هاي پژوهشي دانشكده در قالب سياست ها و خط مشي هاي مصوب ابلاغ شده از سوي معاونت پژوهشي 

-          انجام بررسي هاي لازم و اظهار نظر در خصوص ميزان اعتبارات پژوهشي دانشگاه

-          تهيه گزارشات لازم جهت طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه و ارائه به معاونت دانشگاه 

-          همكاري با ساير واحد هاي پژوهشي دانشگاه و دانشكده ها در جهت پيشبرد اهداف پژوهشي 

-          اداره امور اطلاع رساني و بخش كتابخانه دانشگاه

-          تهيه و ايجاد بانك اطلاعاتي دانشكده و سرويس دهي به ارباب رجوع 

-          ايجاد هماهنگي پژوهشي بين گروهها 

-          انجام امور اداري و پشتيباني طرحهاي پژوهشي دانشگاه

-          انجام ساير امور محوله در چارچوب وظايف

34- استعلام ریزنمرات ومدارک پایه دانشجویان

35- پاسخ به استعلام کلیه موسسات وارگانها درخصوص دانشجویان

 

  تعداد نمایش : 4619 بار

تماس با دانشگاه

جزیره کیش ، بلوار سنائی، میدان سازمان منطقه آزاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش - کد پستی 7941775883

شماره تماس : 07644422720 - شماره فکس : 07644423957

جهت هرگونه ارتباط تلفنی و یا ایمیل با دفتر پژوهش به سامانه Defa.iaukish.ir مراجعه نمایید .

پست الکترونیکی : Info[@]IaukishInt.Ac.Ir

دسترسی سریع

  مدارک لازم جهت ثبت نام

  سرفصل و چارت دروس

  سازمان منطقه آزاد کیش

  سامانه قدیم دانشگاه